Algemene Voorwaarden van nr1gratisdatingsites.nl

nr1gratisdatingsites.nl wordt onderhouden door Nr1 Datingsites (hierna 'nr1gratisdatingsites.nl'). Op de inhoud en het gebruik van nr1gratisdatingsites.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van nr1gratisdatingsites.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Nr1 datingsites behoudt zich het recht voor nr1gratisdatingsites.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op nr1gratisdatingsites.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van nr1gratisdatingsites.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Nr1 Datingsites, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Nr1 Datingsites zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van nr1gratisdatingsites.nl, mag niets van nr1gratisdatingsites.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Nr1 Datingsites.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op nr1gratisdatingsites.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Nr1 Datingsites spant zich in om de informatie op nr1gratisdatingsites.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Nr1 Datingsites sluit iedere aansprakelijkheid voor op nr1gratisdatingsites.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op nr1gratisdatingsites.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Nr1 Datingsites sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op nr1gratisdatingsites.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Nr1 Datingsites spant zich in om nr1gratisdatingsites.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van nr1gratisdatingsites.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op nr1gratisdatingsites.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Nr1 Datingsites. Nr1 Datingsites biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Nr1 Datingsites worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op nr1gratisdatingsites.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar nr1gratisdatingsites.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van nr1gratisdatingsites.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?